Ashraf Sahraie replaces Geelani as TeH

Home » Kashmir » Ashraf Sahraie replaces Geelani as TeH

By Fast Kashmir on 19/03/2018.

Srinagar, Mar 19:

Tehreek-e- Hurriyat council nominates Senior leader Muhammad Ashraf Sehrai as Chairman of Tehreek-e- Hurriyat by replacing Syed Ali Shah Geelani.

Loading...